Αρχική σελίδα

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

648 Δημοσιευμένες Διαδικασίες

2.728 Διαδικασίες Υπό Επεξεργασία

231 Διαδικασίες Προς Δημοσίευση

421 Διαδικασίες Προς Έγκριση

Βάσει γεγονότων ζωής

Γεωργία και κτηνοτροφία Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για τη γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.

Δικαιοσύνη Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κ.ά.

Εκπαίδευση Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Επιχειρηματική δραστηριότητα Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.

Εργασία και ασφάλιση Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή σας.

Οικογένεια Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.

Περιουσία και φορολογία Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη φορολογία.

Πολίτης και καθημερινότητα Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.

Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

Στράτευση Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.

Υγεία και πρόνοια Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.

Άδειες Δείτε όλες τις διαδικασίες για επαγγελματικές αδειοδοτήσεις.

Αποζημιώσεις Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με αποζημιώσεις κάθε είδους που παρέχονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Βεβαιώσεις Ότι αφορά Βεβαιώσεις που δίδονται σε πολίτες και επιχειρήσεις από τους δημόσιους φορείς.

Εγγραφές Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται σε εγγραφές πολιτών στην εκπαίδευση

Έλεγχοι Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται κάθε είδους ελέγχους από την πολιτεία

Επιδόματα Όλες οι υπηρεσίες που αφορούν σε επιδόματα για πολίτες.

Καταγγελίες Όλες οι διαδικασίες για πολίτες και επιχειρήσεις που αφορούν σε καταγγελίες.

Πιστοποιητικά Όλα τα πιστοποιητικά που παρέχονται στους πολίτες

Συντάξεις Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με συντάξεις