Εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Κεντρικός Φορέας ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΠεριγραφή Οι κώδικες δεοντολογίας προβλέπονται στο άρθρο 40 ΓΚΠΔ και αποσκοπούν στο να διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του ΓΚΠΔ, ρυθμίζοντας ειδικές υποχρεώσεις τόσο υπευθύνων επεξεργασίας όσο και εκτελούντων την επεξεργασία, για ειδικούς τομείς δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας.
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.