Εθνική Βάση Δεδομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ενημερώνουν το παρόν Μητρώο
Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται στους ανυπότακτους και λιποτάκτες
Διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής
Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στην Εθνική Βάση Δεδομένων
Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο διαμονής
Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας
Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
Καταχώρηση Εξαφανισθέντων Ατόμων στο SIS II
Καταχώρηση προσώπων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.