Κατάλογος Επιτηρητών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Κεντρικός Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠεριγραφή Στον κατάλογο Επιτηρητών περιλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να ορισθούν ως επιτηρητές για τις εξετάσεις που διενεργούν οι Φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 121929/Η/31-7-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/2123/1-8-14).
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.