Κατάλογος Οντοτήτων που εκδίδουν Εξωτερικές Προειδοποιήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Κεντρικός Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Φορέας Διαχείρισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠεριγραφή Δημόσιος κατάλογος που περιλαμβάνει εντεταλμένους φορείς, οργανώσεις &ενώσεις καταναλωτών και ενώσεις

εμπόρων, πουέχουν την εξουσία να εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις , να παρέχουν τις πληροφορίες που διαθέτουν και υπόκεινται στις υποχρεώσεις των άρθρων 26 και 27 του κανονισμού 2017/2394.σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 2394/2017 & την ΥπουργικήΑπόφαση ΦΕΚ 1285/Β’/10-4- 2020 «Κατάρτιση δημοσίου καταλόγου και ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στις οντότητες που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσει ς, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 2126/16-01- 2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 27) «Λήψη συμπληρωματι κών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών με την κατάργηση του κανονισμού 2006/2004 και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Ζ1- 827/2006 (Β ́ 1086)»

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.