Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ενημερώνουν το παρόν Μητρώο
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Ανανέωση
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Επέκταση
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Χορήγηση
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Ιδιωτικό Εργαστήριο) - Ανανέωση
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Ιδιωτικό Εργαστήριο)-Επέκταση
Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Ιδιωτικό Εργαστήριο)-Χορήγηση
Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής ή Αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (Μ.Ε.Ε.Π.)
Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Εταιρειών 3ης Τάξης και Άνω, Εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ
Βεβαίωση Εγγραφής (Πτυχίο) ή Ανακαθορισμού στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.