Νέες Διαδικασίες ΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
Νέες Διαδικασίες Δημοσιευμένες (907)Ημερομηνία δημιουργίαςΗ «Creation date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της πρώτης έκδοσης μιας σελίδας και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινοβολίας Ακτινοθεραπείας07:03, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων07:02, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτης Δημόσιας Υγείας)07:02, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη07:01, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού09:43, 26 Αυγούστου 2021
Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος09:39, 26 Αυγούστου 2021
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καυσίμων, Υγραερίου και ΦΑ, εντός Λιμ. Ζώνης και Τουρ. Λιμένων, για τη Διάθ. Καυσίμων σε Σκάφη10:25, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού10:21, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού10:21, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού10:18, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού10:18, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρ. Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης10:17, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης10:17, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων10:15, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων10:15, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής10:14, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:14, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού10:13, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού10:13, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού10:13, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού10:12, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού10:12, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών10:11, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:10, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού10:10, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού10:09, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης10:09, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης10:08, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων10:08, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος10:07, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης10:06, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων10:06, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων10:05, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής10:05, 30 Ιουλίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:04, 30 Ιουλίου 2021
Ορισμός Φορολογικού Αντιπροσώπου από Εγκατεστημένα σε Άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποκείμενα σε ΦΠΑ10:03, 30 Ιουλίου 2021
Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων Επιτηδευματιών10:03, 30 Ιουλίου 2021
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)10:02, 30 Ιουλίου 2021
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)10:01, 30 Ιουλίου 2021
Αίτηση Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) προς Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης10:01, 30 Ιουλίου 2021
Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Διασυνοριακή παροχή)10:00, 30 Ιουλίου 2021
... περισσότερα αποτελέσματα