Νέες Διαδικασίες ΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
Νέες Διαδικασίες Δημοσιευμένες (1095)Ημερομηνία δημιουργίαςΗ «Creation date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της πρώτης έκδοσης μιας σελίδας και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους12:37, 28 Δεκεμβρίου 2021
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση10:30, 20 Δεκεμβρίου 2021
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου (Διαδικασία Τακτικής & Ειδικής)10:28, 20 Δεκεμβρίου 2021
Πιστοποιητικό περί τροποποίησης ή μη απόφασης για θέση σε δικαστική συμπαράσταση08:16, 17 Δεκεμβρίου 2021
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης08:29, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ανανέωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής11:49, 17 Νοεμβρίου 2021
Χορήγηση αντιγράφων μελετών κτηματολογίου και λοιπών στοιχείων απαλλοτριώσεων09:25, 15 Νοεμβρίου 2021
Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)08:46, 15 Νοεμβρίου 2021
Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών08:43, 15 Νοεμβρίου 2021
Τακτική Επιδότηση Ανεργίας09:43, 12 Νοεμβρίου 2021
Καταγγελία - δήλωση απασχόλησης (e-ΕΦΚΑ)09:07, 12 Νοεμβρίου 2021
Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη14:12, 9 Νοεμβρίου 2021
Άδεια ναυαγοσώστη12:12, 9 Νοεμβρίου 2021
Αντίγραφο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών10:33, 9 Νοεμβρίου 2021
Ανανέωση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών14:03, 8 Νοεμβρίου 2021
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής13:40, 8 Νοεμβρίου 2021
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών10:17, 5 Νοεμβρίου 2021
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών12:40, 4 Νοεμβρίου 2021
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί12:14, 4 Νοεμβρίου 2021
Άδεια ναυαγοσώστη άνευ εξετάσεων11:18, 4 Νοεμβρίου 2021
Αντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους07:53, 4 Νοεμβρίου 2021
Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (άνευ εξετάσεων)13:31, 3 Νοεμβρίου 2021
Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους19:11, 20 Οκτωβρίου 2021
Άδεια Κυκλοφορίας Καινούριου ΙΧ Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας - Αρχική Χορήγηση11:58, 20 Οκτωβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινοβολίας Ακτινοθεραπείας07:03, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων07:02, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτης Δημόσιας Υγείας)07:02, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη07:01, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού09:43, 26 Αυγούστου 2021
Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος09:39, 26 Αυγούστου 2021
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καυσίμων, Υγραερίου και ΦΑ, εντός Λιμ. Ζώνης και Τουρ. Λιμένων, για τη Διάθ. Καυσίμων σε Σκάφη10:25, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού10:21, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού10:21, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού10:20, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:19, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού10:18, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού10:18, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρ. Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης10:17, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης10:17, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης10:16, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων10:15, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων10:15, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής10:14, 30 Ιουλίου 2021
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών10:14, 30 Ιουλίου 2021
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.