ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
85324
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λίστα εναλλακτικών ονομασιών ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Γεωργίας
Ιστοσελίδα www.minagric.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30210Δεν επιτρέπονται URI της μορφής «+30210».
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 10432 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Ταχυδρομικός κώδικας 10432
Αναγνωριστικό ΥΠΑΑΤ
Λειτουργίες ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΜ 090194738
Κατάσταση Ενεργός


Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο Φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Σκύλων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών Ζώων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα
Άδεια Εκτέλεσης Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) και Συγχρονισμού Οίστρου στα Ζώα Αναπαραγωγής
Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β
Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών
Άδεια Καλλιέργειας Βιομηχανικής Κάνναβης
Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης Σκύλων και Γατών
Άδεια Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Άδεια Σκοπιμότητας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων και Πτηνοσφαγείων
Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Άδεια παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009
Έγκριση Δραστηριότητας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) οπωροκηπευτικών
Έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος
Έγκριση Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών-Αιγοπροβάτων και Χοίρων
Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων
Έγκριση εγκατάστασης θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης
Έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων του τομέα διατροφής των ζώων
Έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά, πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις
Έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για εμπορία ή και αναπολλαπλασιασμό
Έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης (εισαγωγής) πολλαπλασιαστικού υλικού σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής του υλικού
Έγκριση κατασκευής διχτυοκηπίου
Έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγηση κωδικού αριθμού σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Έγκριση οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων
Έγκριση ταξινομητών βοείου κρέατος
Έγκριση φορέων αναπαραγωγής Καθαρής φυλής Αγροτικών Ζώων
Έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και αριθμός καταχώρισης για την διαχείρισή τους
Έγκριση χρήσης πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πειραματικούς σκοπούς
Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής για την ανίχνευση προσμίξεων Γενετικών Τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς
Έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην ΕΕ
Ένταξη πράξεων των επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για ζωικούς γενετικούς πόρους
Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το δημόσιο σε ακίνητα
Αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μακροοργανισμούς
Αλλαγή Κατηγορίας Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Ανάκληση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού: Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Φυτωριακών Επιχειρήσεων Μητρικών Φυτειών Αμπέλου
Αναγνώριση Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων ή Συστημάτων
Αναγνώριση πειραματικών μονάδων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009
Βεβαίωση / άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
Βεβαίωση Διαγραφής Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Βεβαίωση Ομότιμου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Κτηνιατρείων Μικρών ή Μεγάλων Ζώων
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων (ΕΜΑΣ)
Εθνικός Πίνακας Κριτών (Ν4310/14 άρθρο 30)
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.)
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μελισσοκομικό Μητρώο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Μητρώο Αδειών Εμπορίας & Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Μητρώο Βιοκαλλιεργητών
Μητρώο Βιοκτόνων Προιόντων
Μητρώο Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Γεωργικών Φαρμάκων
Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Μητρώο Γεωργικών Στατιστικών Οργάνων
Μητρώο Εγκαταστάσεων Βοοειδών - Χοίρων - Αιγοπροβάτων
Μητρώο Εγκαταστάσεων Συσκευασίας νωπών οπορωκηπευτικών
Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων
Μητρώο Εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων
Μητρώο Εγκεκριμένων Οχημάτων Μεταφοράς Ζωικών Υποπροιόντων
Μητρώο Εγκεκριμένων Σφαγείων
Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων
Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)
Μητρώο Εξεταστικών Κέντρων Πιστοποίησης Γεωργικών φαρμάκων
Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων
Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
Μητρώο Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων
Μητρώο Ιπποειδών
Μητρώο Καλλιεργητών Βιομηχανικής Κάνναβης
Μητρώο Καταστημάτων Πώλησης Γεωργικών φαρμάκων
Μητρώο Οινοποιών
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γεωργικών Φαρμάκων
Μητρώο Πτηνοτρόφων και Πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ωοπαραγωγών ορνίθων
Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων
Μητρώο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Μητρώο Ψεκαστικών Μηχανημάτων (Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων -ΕΕΓΦ)
Μητρώο εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης
Μητρώο εγκεκριμένων κέντρων αποθήκευσης & παραγωγής σπέρματος
Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων
Μητρώο κρεοπωλών Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών
Μητρώο μεταφορέων ζώντων ζώων
Μητρώο μεταφορέων και οχημάτων Ζωικών Υποπροϊόντων
Μητρώο παραγωγών και διαχειριστών Ζωικών Υποπροϊόντων
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)
Φυτοϋγειονομικό Μητρώο
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.)
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 1ΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 3ου ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 5ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Α ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΒΩΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Α ΠΥΡΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑΛΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΥΙΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΜΟΥΡΙΟΥ -ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΜΥΚΛΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΘΗΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΩ ΡΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΛΩΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΓΛΥΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Β ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Β ΠΥΡΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Β.Π. ΑΡΔΑ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΛΑΘΙΑΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΟΪΡΑΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Γ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.