ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
49073
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302103332000
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dio@mnec.gr
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 10180 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-6
Ταχυδρομικός κώδικας 10180


Λειτουργίες ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ 090166291
Κατάσταση Ενεργός
Ημερομηνία ίδρυσης 2017-12-27
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο Φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Πλανόδιου Εμπορίου
Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Στάσιμου Εμπορίου
Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Χώρου
Άδεια Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου
Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου για Παραγωγούς Πωλητές
Έγκριση (Αναγνώριση) Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις για Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων για Αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητος
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' Τάξης
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' Τάξης
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις, με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού
Έγκριση της Άσκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων και Εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
Έλεγχος Συμμόρφωσης Προϊόντος Μετρολογικού Ενδιαφέροντος
Έλεγχος για την Εποπτεία της Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων που υπάγονται στη Γενική Ασφάλεια
Ίδρυση Καταστήματος Λιανικού Εμπορίου
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Τεχνίτη του ν. 3982/2011
Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Οικονομολογικού Επαγγέλματος-Εγγραφής Μέλους στο Μητρώο του ΟΕΕ
Αναγγελία για την Αναβάθμιση σε Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης
Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης – Εγχώρια Εμπορική Έκθεση
Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης-Διασυνοριακός Διοργανωτής
Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη θέση
Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Εμφιάλωσης Οίνων και Αρωματισμένων Οίνων
Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Εργοστασίου ή Οινοποιείου για την Παρασκευή Συμπυκνωμένου Γλεύκους
Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας για την Παρασκευή Φυσικού ή Τεχνητού (Αεριούχου) Αφρώδους Οίνου
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διαθ.Τροφίμων και Ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ)
Γνωστοποίηση Λειτουργίας Θεάτρου ή Κινηματογράφου
Γνωστοποίηση λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Μεσιτείας Ακινήτων
Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ Τάξης
Εποπτεία Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Καταγγελία / Αναφορά στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων
Καταγγελία για Βιομηχανικά Προϊόντα και Εγκαταστάσεις
Καταχώριση Οργάνων Μέτρησης (ΔΙΕΠΠΥ)
Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων
Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστ. Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (ΙΙΙ)
Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστ. Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Τροφίμων & Ποτών (ΙΙΙ) με Προσθήκη
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
Back Office
Αποφάσεις Κατοχύρωσης Σημάτων
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΤΛΩΝ
Ειδικό Μητρώο Επαληθευτών/ελεγκτών INTERREG
Ειδικό Μητρώο για τις Διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης (άρθρο 16, ν. 4419 ΦΕΚ 174/Α/20.09.2016)
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών – Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ)-ΦΕΚ 3656 / Β/ 17.10.2017
Κατάλογος Οντοτήτων που εκδίδουν Εξωτερικές Προειδοποιήσεις
Κατάλογος Προμηθευτών - Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Καταλόγος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-20
Μητρώο Ανελκυστήρων
Μητρώο Αξιολογητών
Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων που αναγνωρίζονται
Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων του ΕΣΥΔ νπιδ (με βάση το ν.4468/2017).
Μητρώο Διοικητικών Κυρώσεων
Μητρώο Ελεγκτών
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του Ν. 2251/1994 (σχετ.Υ.Α. Ζ1-349/3.3.2009 – ΦΕΚ 524/Β)
Μητρώο Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών
Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
Μητρώο Μελών της Ενωσης Ελληνων Χημικών
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ανήκει στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Μητρώο Πολιτών
Μητρώο Συνεντευκτών
Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (σχ. ΚΥΑ 70330οικ./201 5 - ΦΕΚ 1421/ Β )
Μητρώο Φυσικών Προσώπων για παροχή εθελοντικής εργασίας
Μητρώο α.ν. 89/1967 όπως αντικατασταθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφ. ΣΤ) και ισχύει.
Μητρώο γνωστοποιήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων, άρθρο 14, ν. 4442/2016
Μητρώο οργάνων και συστημάτων μέτρησης καυσίμων
Μητρώο των Λογιστών - Φοροτεχνικών
Μητρώο των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
Πλατφόρμα Υποβολής και αξιολόγησης (Ανήκει στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Πλατφόρμα διαχείρισης έργων (Ανήκει στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων
Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
Πρωτόκολλο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ & E- ΥΜΣ)
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ)
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ε.ΚΕ.Β.Ε "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Κ.Ε.)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ - ΕΣΥΔ ΝΠΙΔ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΟΠΕ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.