ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
43269
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο Φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) από αυτή που υποχρεούται ο στρατεύσιμος να καταταγεί
Αναβολή Κατάταξης Ερευνητών Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών
Αναβολή Κατάταξης των Κατεχόντων Εκτός της Ελληνικής και τη Γερμανική Υπηκοότητα
Αναβολή κατάταξης για την απόκτηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ή κτηνιατρικής ειδικότητας
Αναβολή κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας
Αναβολή κατάταξης κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού
Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων
Αναβολή κατάταξης πατέρων δύο ζώντων τέκνων
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων
Αναβολή κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή εξωτερικό Απόλυση υπό όρους
Αναβολή κατάταξης σε υπηρετούντες στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
Αναβολή κατάταξης σε υποψήφιους Βουλευτές-Ευρωβουλευτές-Περιφερειάρχες-Δημάρχους
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για κοινωνικούς λόγους
Αναβολή κατάταξης στράτευσης για υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων / ανώτατων σχολών
Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του ΟΗΕ και υπαλλήλων ειδικευμένων Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών
Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης
Απαλλαγή από τη στράτευση δοκίμων μοναχών ή μοναχών σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
Απαλλαγή από τη στράτευση μόνου ή μεγαλύτερου γιου θανόντων γονέων, ο οποίος έχει άγαμο και ανήλικο αδελφό ή αδελφή
Απαλλαγή από τη στράτευση ομογενών από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία που ήρθαν στην Ελλάδα
Απαλλαγή από τη στράτευση πατέρα ενός ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, με σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία
Απαλλαγή από τη στράτευση πατέρων τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων
Απαλλαγή από τη στράτευση χήρου πατέρα ενός ανήλικου ή ανίκανου για εργασία άγαμου τέκνου
Απαλλαγή από τη στράτευση όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη
Απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας
Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων
Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας
Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Διακοπή αναβολής κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού
Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων
Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων
Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντων
Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων
Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων-ανωτάτων σχολών
Διακοπή αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές
Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης από τη στρατολογική νομοθεσία
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν 2 ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται ή διαμένουν στο εξωτερικό το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία κατάταξης
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
Egritos
Infodim
Portal army.gr
Portal Στρατευσίμων
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)
Διαχείριση Δεδομένων Επισκευών Π.Πλοίων, Ν.Υπηρεσιών Προσωπικού
Εφαρμογή Unixfor S.A. ( ΠΟΝ )
Εφαρμογή μισθοδοσίας προσωπικού ΠΝ
Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
Ιατρικές Ειδικότητες
Ιστοσελίδα (Portal) https://csirt.cd. mil.gr
Μητρώο Ασφάλειας Προσωπικού
Μητρώο Βιομηχανικής Ασφάλειας
Μητρώο Εθνικής Ασφάλειας
Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)
Μητρώο Μετόχων και Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Μισθοδοσία ( ανά μήνα )
Μισθοδοσία ( αναδρομικές αποδοχές )
Μισθοδοσία (ανά έτος)
Μισθοδοσία – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση ( ΑΠΔ )
Μισθοδοσία – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση ( απολυόμενου πολιτικού προσωπικού )
Μισθοδοσία – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση ( πολιτικού προσωπικού )
Μισθοδοσία – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση ( στρατιωτικού προσωπικού )
Νοσήλεια ΔΔΜΝ
Πληρωμές Δαπανών ( Υπουργείο Εθνικής Άμυνας )
Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ).
Προϋπολογισμός ( ΟΠΣΔΠ )
Προϋπολογισμός ( Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
Σ.Η.Σ. ( Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης )
Φόρος ( ΚΦΑΣ )
Φόρος ( Φόρος Εισοδήματος )
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.ΑΝ.)
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Λ.Α.Ε.Δ.)
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ "ΙΚΑΡΟΣ"
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ο.Ν.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Α.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ (Σ.Ε.Α.Ν.)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (Τ.Α.Α.Θ.Π.)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Τ.ΕΘ.Α.)
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΥΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ( Γ.Γ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΔ. ΑΜΥΝΤ. ΕΠΕΝΔΥΣ)
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.