ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
80136
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Ιστοσελίδα www.ypakp.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302131516649
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@ypakp.gr
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 10559 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 29
Ταχυδρομικός κώδικας 10559
Αναγνωριστικό ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
ΑΦΜ 099012257
Κατάσταση Ενεργός
Ημερομηνία ίδρυσης 2017-11-06
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο Φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης
Άδεια Ίδρυσης Κατασκήνωσης
Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης από φορείς ιδιωτικού δικαίου
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία
Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης
Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης
Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
Άδεια εργασίας ανηλίκων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου
Έκδοση δελτίου ανεργίας
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης της Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας
Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλων μετόχων του Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
Αναθεώρηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αναθεώρηση ατομικού μερίσματος
Αναθεώρηση μεταβιβασθέντος μερίσματος
Απογραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα
Απογραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο εργοδοτών (eΕΦΚΑ)
Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (Έλληνες πολίτες)
Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ)
Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (υπήκοοι τρίτων χωρών με αίτημα ασύλου)
Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (υπηκόων τρίτων χωρών με άδεια παραμονής)
Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (e-ΕΦΚΑ)
Απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος σε Κληρονόμους Αποβιώσαντος Συνταξιούχου
Ασφάλιση πλοίου υπό ξένη σημαία στο ΝΑΤ
Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (eΕΦΚΑ)
Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)
Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)
Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
Βεβαίωση Εισφορών (eΕΦΚΑ)
Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)
Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
Εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας
Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας του ΟΑΕΔ
Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ
Επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος με ηλικιακά κριτήρια από τους μετόχους στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
Επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα
Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (eΕΦΚΑ)
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ή ποσών
Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο ΜΤΠΥ
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
Έντυπα Π/Σ Εργάνη, αρμοδιότητας ΣΕΠΕ - Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Αιτήσεις για έγκριση εργασίας κατά ημέρα Κυριακής ή Αργίας
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας απασχόλησης ανηλίκων (έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου)
Αναγγελίες αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας
Αναγγελίες εκ των προτέρων γνωστοποίησης έναρξης οικοδομικών εργασιών
Αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΕΣΗΔΗΣ
Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων
Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων αναδοχών
Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)
Εισηγητές ΛΑΕΚ
Επιχειρήσεις
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών
ΜΗΤΡΩΟ OPEN DATA.GOV.GR
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΝΑ ΔΟΜΗ)
ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣTΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΥΠ - ΤΗΛΕΔ
ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗΣ
Μητρώα επιδομάτων - ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Μητρώα επιδομάτων - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μητρώα επιδομάτων - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μητρώα επιδομάτων - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Μητρώο Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Μητρώο Ασφαλισμένων
Μητρώο Δικαιούχων Αγροτικής Εστίας και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Μητρώο Δικαιούχων Οικογενειακών επιδομάτων
Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ
Μητρώο Ενδίκων Μέσων
Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων
Μητρώο Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας
Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)
Μητρώο ΚΕΠΑ
Μητρώο Μερισματούχων
Μητρώο Μετόχων
Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Εργων
Μητρώο Παρακολούθησης Οφειλών Δικαιούχων τ.ΟΕΚ
Μητρώο Συνταξιούχων
Μητρώο δικαιούχων Επιδ. Ορεινών – Μειονεκτικών περιοχών (έτους 2018)
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ - ΣΕΠΕ
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΟΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.)
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΔΕΚΤ) ΑΕΠΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΝ)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ"
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.