ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
19476
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΠλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 10433 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19
Ταχυδρομικός κώδικας 10433


ΑΦΜ 099017070
Κατάσταση Ενεργός


Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο Φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής (Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Άδεια ίδρυσης συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Άδεια αγοράς ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου προς ιδιωτικά φαρμακεία
Άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ή ουσιών
Άδεια λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)
Άδεια λειτουργίας συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης
Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG σχετικά με τα κοινοποιούμενα στην πύλη προϊόντα
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή-Κουρέα
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινοβολίας Ακτινοθεραπείας
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος - Διαιτολογικών Μονάδων
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων
Αξιολόγηση του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού
Δήλωση Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Βοηθού Νοσοκόμου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Βοηθού Οδοντιατρείου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Βοηθού Φαρμακείου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διασώστη - Πληρώματος Ασθενοφόρου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Ειδικού Τεχνικού Προσθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Εργοθεραπευτή
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Μαίας/Μαιευτή
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Νοσοκόμου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Οδοντιάτρου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Οπτικού - Οπτομέτρη
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Τεχνολόγου Ραδιολόγου - Ακτινολόγου
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Φαρμακοποιού
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Φυσικού Νοσοκομείων - Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτης Δημόσιας Υγείας)
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινοβολίας Ακτινοθεραπείας
Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διαιτολόγου - Διατροφολόγου
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
ATLAS
BI FORMS
E-ΔΑΠΥ ανοιχτής περίθαλψης
EQUAL (EΦΑΡΜΟΓΗ ISO)
ICD10
Άδειες εισαγωγών και εξαγωγών ναρκωτικών φαρμάκων (Δ/νση Φαρμάκου)
Έντυπα Ελέγχου Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
ΑΜΚΑ ΤΟ DATA
ΑΤΛΑΣ
Αμοιβές για Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων
Απογραφή (Υπουργείο υγείας)
Ασθενών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Βεβαίωση Χρόνου Ειδικότητας (Υπουργείο Υγείας)
Γεννήσεων (Υπουργείο Υγείας)
Γραμματεία (Υπουργείο Υγείας)
Γραμματεία-Πρωτόκολλο (Υπουργείο Υγείας)
Γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας
Δ.Α.ΣΤΑ.
ΔΑΣΤΑ
ΔΑΥΚ
ΔΑΥΚ ( ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Δεσμεύσεων (Υπουργείο Υγείας)
Διοικητική υπηρεσία
Δράσεις αγωγής υγείας και πρόληψης στην κοινότητα (μαθητικό πληθυσμό, ευπαθείς ομάδες, άγονες περιοχές κ.α.
ΕΚΔΔΑ(ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΝΗ
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)
Εθνικό Μητρώο Αρνητών Δωρεάς Οργάνων
Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλα-κουντιακού Αίματος
Εθνικό Μητρώο ασθενών Covid-19
Ειδών (Υπουργείο Υγείας)
Εμβολιαστική κάλυψη πληθυσμού
Εντάλματα (Υπουργείο Υγείας)
Εξωτερικών Ιατρείων
Εοο
Επειγόντων Περιστατικών
Εργαζομένων ( Υπουργείο Υγείας )
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.